Súkromná základná umelecká škola, 900 54 Jablonové